Fotbaloví rozhodčí Moravskoslezského kraje

On-line zápis o utkání

On-line ZÁPIS O UTKÁNÍ


Vyplnění zápisu o utkání ve všech soutěžích (Synot liga až okresní IV. třída). 


Co je On-line zápis o utkání?


Od 1.7.2015 se bude kompletní správa všech soutěží FAČR provádět pouze v prostředí Informačního systému FAČR (http://is.fotbal.cz). Řídící složky soutěže, rozhodčí, delegáti a kluby budou připravovat a vyplňovat zápis o utkání elektronicky.


Jaké technické vybavení bude klub potřebovat?


Pro on-line zápis o utkání je nutné mít internetové připojení a zařízení s internetovým prohlížečem Google Chrome (ideálně notebook nebo PC). Pro zápas musí klub zajistit dostupnost zařízení rozhodčímu utkání. FAČR připravuje doporučení a další postup při pořizování technického vybavení na kluby. 


Kdo a jak bude vyplňovat zápis za klub?


Zápis za klub bude v systému připravovat administrátor klubu. Všechny známé údaje budou vyplněny automaticky. Administrátor klubu kdykoliv (klidně i týden) před zápasem pouze doplní sestavu a nutné položky, provede kontrolu správnosti a uloží zápis. Tyto své údaje pak může upravovat až do doby 30 minut před začátkem utkání. Další úpravy zápisu může provádět pouze rozhodčí delegovaný k utkání a to i na základě požadavků či změn ze strany obou klubů.


Kdo a jak zápis podepíše?


Nikdo. Elektronický zápis o utkání nepotvrzuje ani nepodepisuje nikdo z klubů. Rozhodčí v průběhu zápasu a po zápase vyplní všechny náležitosti zápisu, uvede případné odůvodnění trestů či jiných podnětů pro řídící orgán soutěže a zápis uzavře. Po uzavření zápisu rozhodčím začíná časová lhůta pro podání případného protestu zúčastněných klubů. Tento protest klub podává opět v prostředí Informačního systému FAČR prostřednictvím pověřeného klubového administrátora. Možné důvody podání protestu budou přesně definovány souborem předpisů FAČR a podání bude zpoplatněno (poplatek bude automaticky účtován klubu na sběrnou fakturu a bude vrácen v případě plného nebo částečného uznání protestu).


Můžu vidět zápis i po utkání a vidět vyjádření rozhodčího?

Ano. Zápis o utkání je veřejně dostupný na is.fotbal.cz a každý klub by měl po zápase provést kontrolu zápisu a případného vyjádření rozhodčího .


Může se do zápisu dostat někdo s neplatným členství nebo zákazem startu?


Do zápisu o utkání lze z Informačního systému FAČR vložit pouze osoby, které pro vložení do zápisu splňují pro daný zápas veškeré podmínky! Nemůže se tedy již stát, že dojde z tohoto pohledu k neoprávněnému stratu hráče atd. 


Co když zradí technické vybavení nebo internet?


Ve všech procesech myslíme vždy i na zásah vyšší moci nebo případné technické problémy. V případě výpadku systému, internetu nebo jiných technických problémů, je klub povinen provést zápis o utkání současnou formou (vyplnění papírového zápisu) a postupovat dle platných předpisů FAČR.


Co když nepřijede rozhodčí?


V případech, kdy se rozhodčí nedostaví k utkání, je klub povinen provést zápis o utkání současnou formou (vyplnění papírového zápisu) a postupovat dle platných předpisů FAČR.


Můžu si připravit zápis doma nebo musím až na hřišti před utkáním?


Ano, je vhodné připravit si zápis o utkání s předstihem např. z pohodlí Vašeho domova. Případné změny, které nečekaně nastanou před zápasem (nedostaví se nominovaný hráč atd.), nahlásíte rozhodčímu utkání, který změny v zápisu provede.


Kdo je přítomen u vyplňování zápisu rozhodčím po zápase?

V průběhu utkání a po skončení utkání je u vyplňování zápisu pouze rozhodčí! Oba kluby mají možnost vidět zápis i případné vyjádření rozhodčího či delegáta na is.fotbal.cz.


Jak se kontroluje identifikace hráče, když dojde k výpadku internetu?


Rozhodčí nově provádí identifikaci hráčů pouze na základě žádosti klubu. Jednou z hlavních povinností klubu je mít k dispozici vždy aktuální vytištěnou soupisku hráčů týmu. Tento dokument bude k vytištění na is.fotbal.cz. Administrátor klubu si může zvolit konkrétní hráče, které chce na tiskovou sestavu vložit. Dokument je ve formátu klasické stránky A4 a každý řádek obsahuje potřebné základní informace o hráči – ID, jméno, příjmení, stav u klubu, fotografii atd. Černobílý tisk je povolen. Klub odpovídá za čitelnost a kvalitu tisku zejména u fotografií.


Musím soupisku týmu tisknout aktuální před každým zápasem?


Nemusíte. U klubů či týmů, kde ke změnám v hráčském kádru dochází velmi zřídka, můžete používat stále jen poslední aktuální verzi dokumentu. V praxi to znamená, že například klub hrající okresní soutěž si na začátku sezóny vytiskne tuto sestavu, má jí k dispozici místo registračních karet hráčů na všechna utkání a až v případě podzimních přestupů vytiskne aktuální verzi.